Tasavvuf Atölyesi | 21 Mart 2014

YA KAHHARU

Kahhâr,….. Bu isme Allah’ın yardım ve desteğini almak için ihtiyaç duyulur. Kur’an-ı Kerîm’de altı yerde geçmektedir ve El-Vahid ismiyle birlikte zikredilir.
Kul, nefsinin arzuları ve düşmanlarının kendisini kuşatması karşısında kendisini korumak zorundadır. Böyle bir durumda olan kimse bu ismin gerekleri doğrultusunda dahili ve harici düşmanlara karşı koyma ve üstünlük gücü kazanır. Kul böyle bir durumda çatıştığı kimse ve nesnelere karşı koymak için kahhar ismi ile ahlaklandığı nisbette kahrı (üstünlüğü) artacaktır. Kahhârın tek ahlaklanma noktası ise üstün olanın Allah olduğunu bilmektir.
Bir ortamda iki kişiden biri ötekine hakaret ediyorsa, hakaret edene tepki göstermeden önce dur, düşün. Belki de hakaret edilenin o hakarete ihtiyacı vardır. Bir misalle anlatılanı desteklemek gerekirse Harem-i Şerif’te herkes Allah’ın misafiridir. O mekanda iki kişi kavga ediyorsa, sen hakaret edileni savunamazsın. Çünkü ev sahibi Allah’tır. Sana söz düşmez!
GEYLANÎ OKUMALARI
EL-FETHU’R-RABBANİ (20. SOHBET)
“Eyleme dönüşmeyen söz, kapısı, yolu ve avlusu olmayan ev gibidir, harcanmayan bir gömü gibidir, delili olmayan kuru bir iddiadan ibarettir; ruhsuz bir şekil, elleri, ayakları olmayan ve tutamayan bir put gibidir. Amellerinizin çoğu ruhsuz bir ceset gibi. Amelin ruhu ihlas, tevhid ve Allah’ın kitabına, Resûlünün sünnetine sarılmaktır.”
“Ünsiyet, müşahede ve yakınlık şarabı, çok az insanın kalbini kandırır da kaderin acılarını ve sıkıntılarını sezmezler. Onlar ‘Nasıl oldu da varlığımızın farkına varmadık.
Allah’tan şikayetçi olmadık’ diye Rablerine hamd ve şükrederler. Sıkıntılar, sizin başınıza geldiği gibi Allah dostlarının da başına gelir. Kimi sabreder, kimi de kendinden geçip katlandığı sıkıntıların farkına bile varmaz.”
“Zarar görmek, çocukluk döneminde imanın zayıf olduğu devrededir. Sabır vakti, ergenlik dönemine yaklaşıldığı zamandır. Kadere boyun eğmek, ergenlik dönemindedir. Rıza ise Allah’a yakınlık dönemindedir.”

Etiketler: ,

No Comments

Leave a Reply