Tasavvuf Atölyesi | 24 Ocak 2014

YA VARİSU Her şeyin nihai sahibi olan. Kişi kendisini alemlere rahmet olan Hz. peygamberin sünnetine bilniyet, bilkasd ve bilfiil muvaffak kılması için bu isme ihtiyacını hisseder. “Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Hadis) Meryem sûresinde varislerin vasıflarından bahsedilmektedir. Ardından kullar içerisinden takva sahibi olanların varis kılınacağı cennetin Adn Cenneti olduğundan bahsedilmektedir ki Adn Cenneti’nde boş bir söz işitilmez, […]