Tasavvuf Atölyesi | 21 Mart 2014

YA KAHHARU Kahhâr,….. Bu isme Allah’ın yardım ve desteğini almak için ihtiyaç duyulur. Kur’an-ı Kerîm’de altı yerde geçmektedir ve El-Vahid ismiyle birlikte zikredilir. Kul, nefsinin arzuları ve düşmanlarının kendisini kuşatması karşısında kendisini korumak zorundadır. Böyle bir durumda olan kimse bu ismin gerekleri doğrultusunda dahili ve harici düşmanlara karşı koyma ve üstünlük gücü kazanır. Kul böyle […]