EŞ-ŞEKÛR

Şükür asılda açıklamak anlamındaki kesr kelimesinden harflerin yerleri değiştirilerek oluşmuş bir kelimedir. Zıddı küfr’dür, gizlemek manasınadır. Araplar, yediği ve içtiği şeyleri bedenlerinde et ve yağ olarak gösteren hayvanlara şekûr hayvan derler. Şükür kelimesinin bu kullanımdan alındığı da söylenmiştir. Şükür, iyiliği bilip yaymak, başkalarına duyurmak, iyilik yapanın yaptığı iyiliği övmek maksadıyla insanlara duyurmaktır. İyiliğe karşı bir […]

GAFÛR, GAFFÂR, ĞÂFİR

Her üç ismin kökü olan ĞAFR, örtmek, gizlemek, kirlenmekten korunmak maksadıyla bir şeyin üstünü örtmek anlamında. Kur’an-ı Kerim’de bu kökten türemiş 234 kelime bulunmaktadır: Bunlardan beş tanesi bağışlamak anlamında insana izafe edilmiştir. 187 tanesi de doğrudan Allah’ü Teâlâ’ya izafe edilmiştir. Üç isimde de muhteva 1 – Hata ve kusurları örten, 2 – Günahkârı dünyada da […]