Kur’anın Mesajına Kulak Ver Kendini Keşfet – 16.03.2017

“Yol arkadaşınız var mı? Yolculukta arkadaşınızın nasıl olmasını istersiniz? Sadık, güvenilir, sabırlı, yolu bilen, cömert, doğru ile yanlışı ayıran… Böyle bir arkadaşınız var! Kur’an-ı Kerim… Kur’an-ı Kerim sizin yol arkadaşınız ve bu arkadaşınızın 63 tane ismi var… Peki, siz bu isimlerden kaçını biliyorsunuz? Furkan, Hakim, Azim, Aziz, Ruh, Hikmet, Hüda, Büşra, Mübin… Bu yolda yolun […]

Kur’anın Mesajına Kulak Ver Kendini Keşfet – 09.03.2017

Her yolun yolcusu ve gerekleri, zorlukları farklıdır. Yol değişince yolcular da değişir… Siz hangi yoldasınız? Yol arkadaşlarını, Allahu Teala Nisa 69. Ayette tarif ediyor: ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻧْﻌَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻭَﺣَﺴُﻦَ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ |٦٩ “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine […]

Kur’anın Mesajına Kulak Ver Kendini Keşfet – 23.02.2017

Doktor, mimar, nörolog, gastrolog, arkeolog, mühendis… bu sıfatların hepsinin fiillerini biliriz. Peki! Kur’an’da geçen, yer yüzünde de bulunan; Muttaki, Muhsin, Mukarrabun, Sadigun, Sabigun, İbadurrahman, Sabredenler, Şükredenler, Muhlis, Mü’min… bu sıfatların kaçının fiillerini biliyoruz!? Allah u Teala’nın muhatap aldığı hangi sıfatlar bizde var, bu sıfatların kaçı bizde görünür, yaşanır, bilinir…? “İsra Suresi Mü’min olmayı tarif eden […]

Kur’anın Mesajına Kulak Ver Kendini Keşfet – 09.02.2017

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزٖيزِ الْحَكٖيم “Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.” [Cuma, 1] Yıldızlar, sema için emniyet sebebidir. “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.” diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, demek ki; Sahabeler de yeryüzünün düzen ve […]

4. Sünnetin İzi

Hadis öğrencisi bütün işlerinde -imkan ölçüsünde- Hz.Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in izini takib etmeyi,sünneti izlemeyi kendisi için vazgeçilmez bir görev kabul ettiğinin göstergesi olarak olgun davranışlarıyla -akranı arasında- temâyüz etmelidir. El-Ahzâb Suresi “Allah’ın Resûlünde sizin için en güzel hayat örneği vardır” el-Hasan El-Basrî : “İnsan hadis ilmini öğrenmeye başlayınca bu,onun huşúunda,`gidişatında, dilinde,bakışında ve tutuşunda […]

3. Kur’ân-ı Ezberlemek

Hadis öğrencisine, işe Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemekle başlamak yaraşır. Çünkü ilimlerin en yücesi, öncelik ve sıra itibâriyle en önde geleni Kur’ân ilmidir. Kur’ân-ı Resûlullah’ın hadis ve sünnetleri takib eder.Şeriatın esası olduğu için hadis ve sünnetin öğrenilmesi şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:”Ben size iki şey bıraktım.Onlara sıkı sarıldığınız,onlarda olan ahkâmı yaşadığınız sürece aslâ yolunuzu […]

2. Üstün Ahlâk

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” -Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381 Hz.Ali radıyallahu anh şöyle demiştir:”Ey ilim talibi! İlim,birtakım faziletlere sahiptir. Bunların başı tevâzu ; gözü hasedden uzaklık ; kulağı anlayış ;dili doğruluk ; hıfzı araştırma ; kalbi iyi niyet ; aklı eşyayı ve vâcip olan […]

1. Hadis Öğreniminde Niyet

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ” Kim, kendisiyle Allah’ın rızası taleb edilecek bir ilmi, dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.” buyurmuştur. -Ebu Davud,ilim 2 ; İbn Mace,Mukaddime 23; Ahmed b.Hanbel,Müsned,II,338 Hadis öğrencisi (“sâmi”) hadisi rivâyet için değil, riâyet için bellemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Ulemânın himmeti […]

Esma’ül Hüsna Okumaları Dersinden Notlar 1

Esma bir sıfat olduğu için bir mevsufa ihtiyacı vardır. Ve sadece mevsufun fiilleri ile görünür olur. Bunu bilmeyende o fiili mevsufa ait bir fiilmiş gibi konuşur. Halbuki mevsufu bilgilendirende konuşturanda marife ESMA’dır. Fiil : Ne yaptı? Fiili Yapan : Kim Yaptı ? Fiile Maruz Kalan : Kime Yaptı? Fail ile Beraberlik : Kiminle Yaptı? Fiilin […]