4. Sünnetin İzi

Hadis öğrencisi bütün işlerinde -imkan ölçüsünde- Hz.Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in izini takib etmeyi,sünneti izlemeyi kendisi için vazgeçilmez bir görev kabul ettiğinin göstergesi olarak olgun davranışlarıyla -akranı arasında- temâyüz etmelidir. El-Ahzâb Suresi “Allah’ın Resûlünde sizin için en güzel hayat örneği vardır” el-Hasan El-Basrî : “İnsan hadis ilmini öğrenmeye başlayınca bu,onun huşúunda,`gidişatında, dilinde,bakışında ve tutuşunda […]

3. Kur’ân-ı Ezberlemek

Hadis öğrencisine, işe Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemekle başlamak yaraşır. Çünkü ilimlerin en yücesi, öncelik ve sıra itibâriyle en önde geleni Kur’ân ilmidir. Kur’ân-ı Resûlullah’ın hadis ve sünnetleri takib eder.Şeriatın esası olduğu için hadis ve sünnetin öğrenilmesi şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:”Ben size iki şey bıraktım.Onlara sıkı sarıldığınız,onlarda olan ahkâmı yaşadığınız sürece aslâ yolunuzu […]

2. Üstün Ahlâk

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” -Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381 Hz.Ali radıyallahu anh şöyle demiştir:”Ey ilim talibi! İlim,birtakım faziletlere sahiptir. Bunların başı tevâzu ; gözü hasedden uzaklık ; kulağı anlayış ;dili doğruluk ; hıfzı araştırma ; kalbi iyi niyet ; aklı eşyayı ve vâcip olan […]

1. Hadis Öğreniminde Niyet

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ” Kim, kendisiyle Allah’ın rızası taleb edilecek bir ilmi, dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.” buyurmuştur. -Ebu Davud,ilim 2 ; İbn Mace,Mukaddime 23; Ahmed b.Hanbel,Müsned,II,338 Hadis öğrencisi (“sâmi”) hadisi rivâyet için değil, riâyet için bellemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Ulemânın himmeti […]