Esma’ül Hüsna Okumaları Dersinden Notlar 1

Esma bir sıfat olduğu için bir mevsufa ihtiyacı vardır. Ve sadece mevsufun fiilleri ile görünür olur. Bunu bilmeyende o fiili mevsufa ait bir fiilmiş gibi konuşur. Halbuki mevsufu bilgilendirende konuşturanda marife ESMA’dır. Fiil : Ne yaptı? Fiili Yapan : Kim Yaptı ? Fiile Maruz Kalan : Kime Yaptı? Fail ile Beraberlik : Kiminle Yaptı? Fiilin […]

GAFÛR, GAFFÂR, ĞÂFİR

Her üç ismin kökü olan ĞAFR, örtmek, gizlemek, kirlenmekten korunmak maksadıyla bir şeyin üstünü örtmek anlamında. Kur’an-ı Kerim’de bu kökten türemiş 234 kelime bulunmaktadır: Bunlardan beş tanesi bağışlamak anlamında insana izafe edilmiştir. 187 tanesi de doğrudan Allah’ü Teâlâ’ya izafe edilmiştir. Üç isimde de muhteva 1 – Hata ve kusurları örten, 2 – Günahkârı dünyada da […]