Kur’anın Mesajına Kulak Ver Kendini Keşfet – 09.03.2017

Her yolun yolcusu ve gerekleri, zorlukları farklıdır. Yol değişince yolcular da değişir…

Siz hangi yoldasınız?

Yol arkadaşlarını, Allahu Teala Nisa 69. Ayette tarif ediyor:

ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻧْﻌَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻦَ ﻭَﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻭَﺣَﺴُﻦَ ﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ |٦٩

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”

Sizin yol arkadaşlarınız kimler?

Selahaddin Eyyubi yolunda ilerlerken gaye-i hayalinden hiç şaşmamış;

Kudüs feth olununcaya kadar hiç gülmemiş…

Siz hangi yolda, hangi arkadaşlarla, hangi gaye içinsiniz?

Hayat dediğin, Allah için değilse,

Ne çıkar kainat önünde eğilse…