4. Sünnetin İzi

Hadis öğrencisi bütün işlerinde -imkan ölçüsünde- Hz.Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in izini takib etmeyi,sünneti izlemeyi kendisi için vazgeçilmez bir görev kabul ettiğinin göstergesi olarak olgun davranışlarıyla -akranı arasında- temâyüz etmelidir.

El-Ahzâb Suresi “Allah’ın Resûlünde sizin için en güzel hayat örneği vardır”

el-Hasan El-Basrî : “İnsan hadis ilmini öğrenmeye başlayınca bu,onun huşúunda,`gidişatında, dilinde,bakışında ve tutuşunda farkedilmelidir.”