3. Kur’ân-ı Ezberlemek

Hadis öğrencisine, işe Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemekle başlamak yaraşır. Çünkü ilimlerin en yücesi, öncelik ve sıra itibâriyle en önde geleni Kur’ân ilmidir.

Kur’ân-ı Resûlullah’ın hadis ve sünnetleri takib eder.Şeriatın esası olduğu için hadis ve sünnetin öğrenilmesi şarttır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor:”Ben size iki şey bıraktım.Onlara sıkı sarıldığınız,onlarda olan ahkâmı yaşadığınız sürece aslâ yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti.”
-Muvatta,Kader 3; Hâkim, Müstedrek,I,93