1. Hadis Öğreniminde Niyet

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ” Kim, kendisiyle Allah’ın rızası taleb edilecek bir ilmi, dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.” buyurmuştur.
-Ebu Davud,ilim 2 ; İbn Mace,Mukaddime 23; Ahmed b.Hanbel,Müsned,II,338

Hadis öğrencisi (“sâmi”) hadisi rivâyet için değil, riâyet için bellemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Ulemânın himmeti riâyet, sefihlerin gayreti rivâyet içindir.”