Esma’ül Hüsna Okumaları Dersinden Notlar 1

Esma bir sıfat olduğu için bir mevsufa ihtiyacı vardır. Ve sadece mevsufun fiilleri ile görünür olur. Bunu bilmeyende o fiili mevsufa ait bir fiilmiş gibi konuşur. Halbuki mevsufu bilgilendirende konuşturanda marife ESMA’dır.

Fiil : Ne yaptı?

Fiili Yapan : Kim Yaptı ?

Fiile Maruz Kalan : Kime Yaptı?

Fail ile Beraberlik : Kiminle Yaptı?

Fiilin İşlendiği Zaman : Ne Zaman Yaptı?

Fiilin İşlendiği Mekan : Nerede Yaptı?

Fiilin İşleniş Gerekçesi : Niçin Yaptı?

Fiilin İşleniş Araçları : Nasıl Yaptı?

Bu sekiz elemanı da takdir eden ve yaratanın tek bir ZAT olduğu idrak edilirse o fiil Zat’ın zuhur yeri olur. Zat beden gözü ile görülmese de varlığı kayıtsız şartsız kabul edilir. O fiile de ZAT’ın “Fiilin Sıfatı” denir.

Bir fiilin yedi elemanından her birini ayrı ayrı Yüce Hakk’a bağlayabilecek zahiri ve Batıni bilgiye sahip olan kişi HAK Teala’yı fiilinde müşahade etmiş demektir. Buna “Fiillerin Tecellisi” de denir.

Ayet ve hadislerin dışında hiçbir kelime irab edilemez. Arapça gramer kaidelerinin irabını günlük yaşantınızda kullanamazsınız.

Nerede NEKRE bir esma görürsek anlayacağız ki burada Allah Teala “SIFATIMI” bul diyor. Allah Alim ise sana düşen cahilliğini kabul etmektir. Allah’ı ne kadar tenzih edersen o kadar acizliğini anlarsın.

Hiçbir sıfatın mevsufu olamazsınız!

Ancak mevsuf’un fiilleri ile görünür olursunuz!

“Aramızda konuşan KUR’an, uygulanan SÜNNET ve sana düşen BİLMİYORUM demektir.”

No Comments

Leave a Reply